02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

บริษัทในกลุ่ม

บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด

ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และให้คำปรึกษางานก่อสร้างทั่วไป
ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท

ที่ตั้ง : 170/15 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สัดส่วนการถือหุ้น : 100%