02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ลงทะเบียน

ตำแหน่งที่สมัคร

พนักงานขับเครน (Crane Operator)

คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ (ภาษาไทย)*
นามสกุล (ภาษาไทย)*
เพศ
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี)*
สัญชาติ*
อีเมล*
เบอร์โทรติดต่อ*
ข้อมูลระบุตัวตน*
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
อื่นๆ
สาขาที่ศึกษา/คณะ
ประวัติการทำงาน (1)
ตำแหน่งงาน
บริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน
ปี
เดือน
ประวัติการทำงาน (2)
ตำแหน่งงาน
บริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน
ปี
เดือน
ประวัติการทำงาน (3)
ตำแหน่งงาน
บริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน
ปี
เดือน
รูปภาพที่แนบ
เลือก
ใส่ไฟล์ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์
ประวัติที่แนบ
เลือก
ใส่ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์
เอกสารอื่นๆ
เลือก
เลือก
เลือก
ใส่ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์
คุณยอมรับว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง