02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างงานฐานรากของประเทศไทย ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วย งานเสาเข็มเจาะ
งานปรับปรุงคุณภาพดิน และงานกำแพงกันดิน ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจ ให้ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน
ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรง ขยันขันแข็ง ชอบงานท้าทายและรักความก้าวหน้า โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

พนักงานขับเครน (Crane Operator)

จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • บังคับรถปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่
 • มีประสบการณ์งานฐานรากจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประจำไซต์งานก่อสร้าง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรอบคอบ
 • มีความคล่องตัว
 • มีประสบการณ์บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่มาก่อน

เวลางาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

สถานที่ทำงาน : ประจำหน่วยงานต่างๆ

พนักงานขับรถแบคโฮ

จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • บังคับรถแบคโฮในไซต์งานก่อสร้าง
 • เกลี่ยดิน ยกแผ่นเหล็ก ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประจำไซต์งานก่อสร้าง
คุณสมบัติ
 • ชาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์การขับแบคโฮมาอย่างน้อย 3 ปี

เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

สถานที่ทำงานต่างๆ : ประจำหน่วยงานต่า่งๆ

วิศวกรประมาณราคา

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • ทำเอกสารเสนอราคา
 • ประเมินราคา
 • ถอดปริมาณงาน
 • วางแผนงานเบื้องต้น
 • ดูสถานที่หน้างาน เพื่อประเมินเบื้องต้นในการเสนอราคา
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อทำเสนอราคา
 • ตรวจสอบงานเพิ่มลดของหน้างาน
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier
 • Value Engineering (VE)
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการสื่อสารกับฝ่ายต่างๆเป็นอย่างดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด - อ่าน – เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
ผู้สนใจสมัครงานสามารถส่งจดหมายทางไปรษณีย์พร้อมแนบประวัติส่วนตัวรูปถ่ายไม่เกิน6 เดือน ส่งมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
170/16 อาคารโอเชียนทาวเวอร์1 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 501-504 โทรสาร 02-661-8247 หรือ e-mail มาที่ recruit@pylon.co.th