02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างงานฐานรากของประเทศไทย ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วย งานเสาเข็มเจาะ
งานปรับปรุงคุณภาพดิน และงานกำแพงกันดิน ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจ ให้ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน
ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรง ขยันขันแข็ง ชอบงานท้าทายและรักความก้าวหน้า โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

พนักงานขับเครน (Crane Operator)

จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • บังคับรถปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่
 • มีประสบการณ์งานฐานรากจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประจำไซต์งานก่อสร้าง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรอบคอบ
 • มีความคล่องตัว
 • มีประสบการณ์บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่มาก่อน

เวลางาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

สถานที่ทำงาน : ประจำหน่วยงานต่างๆ

พนักงานขับรถแบคโฮ

จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • บังคับรถแบคโฮในไซต์งานก่อสร้าง
 • เกลี่ยดิน ยกแผ่นเหล็ก ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประจำไซต์งานก่อสร้าง
คุณสมบัติ
 • ชาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์การขับแบคโฮมาอย่างน้อย 3 ปี

เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

สถานที่ทำงานต่างๆ : ประจำหน่วยงานต่า่งๆ

วิศวกรประมาณราคา

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • ทำเอกสารเสนอราคา
 • ประเมินราคา
 • ถอดปริมาณงาน
 • วางแผนงานเบื้องต้น
 • ดูสถานที่หน้างาน เพื่อประเมินเบื้องต้นในการเสนอราคา
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อทำเสนอราคา
 • ตรวจสอบงานเพิ่มลดของหน้างาน
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier
 • Value Engineering (VE)
คุณสมบัติ
 •  ชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด - อ่าน - เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการสื่อสารกับฝ่ายต่างๆเป็นอย่างดี

วิศวกรซอฟแวร์

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • Handle PYLON ERP system & PYLON PILE Mobile Application
 • Control project scope/time/cost
 • Collect and analyze user requirements
 • Design and develop new feature of system with developer team
 • Test and quality assurance new feature releases
 • Develop new feature report
คุณสมบัติ
 • 5+ years of experience in software development
 • Degree in a computer-related field, MIS, IT or related field skills
 • Website development skill (PHP/CSS/Java scripts is a must)
 • Data query skill (SQL/ Store Procedure is a must)
 • Good people skill
 • Fluent Communication skill
 • Mobile application development skill (Android is preferred)
 • Attention to detail and excellent troubleshooting and problem-resolution skills
 • Ability to prioritize among multiple, competing requests

IT Support Manager

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. บริหารระบบควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / อุปกรณ์ต่อพ่วง ให้เป็นไปตาม Policy

2. บริหารจัดการและติดตามทีม Support ในการให้บริการให้เป็นไปตาม SLA

3. ควบคุมการทำงานของทีม Support ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

4. บริหารระบบควบคุมและจัดการเอกสารเกี่ยวกับงานระบบ IT

5. ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบ Server (Window Server, VMware), Network และ Firewall

6. ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบ Backup/Recovery ข้อมูล

7. ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software และ Printer

8. บริหารระบบเครื่อข่ายภายใน (LAN) และระบบเครือข่ายแต่ละหน่วยงาน ( VPN)/ WAN) ขององค์กรให้พร้อมใช้งาน

9. บริหารระบบสำรองไฟ (UPS)

10. บริหารพื้นที่ใช้งานดิสก์ระบบ Server/ Cloud/ NAS ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ

11. บริหารระบบดักจับผู้บุกรุก และตรวจสอบความผิดปกติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของบริษัท

12. บริหารระบบจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท

13. บริหารสัญญาเช่าใช้ระบบเทคโนโลยีสนเทศต่างๆ ของบริษัท

14. บริหารทรัพย์สินเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท

15. บริหาร License software ต่างๆ ของบริษัท

16. บริหารระบบอีเมล์

17. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบริษัท

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิคส์ โทรคมนาคมม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปีทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถวางแผนการดำเนินงาน และติดตามการปฏิบัติงานได้ตามแผน
- มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาต่างๆ
- มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ

ผู้สนใจสมัครงานสามารถส่งจดหมายทางไปรษณีย์พร้อมแนบประวัติส่วนตัวรูปถ่ายไม่เกิน6 เดือน ส่งมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
170/16 อาคารโอเชียนทาวเวอร์1 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 501-504 โทรสาร 02-661-8247 หรือ e-mail มาที่ recruit@pylon.co.th