02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์

PYLON ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 0.10 บ./หุ้น

24/04/2562

นายเสรี จินตนเสรี (ที่ 5 จากขวา ) ประธานกรรมการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON พร้อมด้วยดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล (ที่ 4 จากขวา ) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการปี 2561 และจากกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ดังนั้นจึงจ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 74 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถ.พหลโยธิน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IR PLUS
คุณสารภี        สายะเวส (จูน)    โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-420-0753,  E-mail : sarapee@irplus.in.th 
คุณจุฬารัตน์   เจริญภักดี (ฟ้า)   โทร : 02-022-6200 ต่อ 611, 099-362-9462 , E-mail : jurarat@irplus.in.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

PYLON ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 0.10 บ./หุ้น

24/04/2562

นายเสรี จินตนเสรี (ที่ 5 จากขวา ) ประธานกรรมการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON พร้อมด้วยดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล (ที่ 4 จากขวา ) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการปี 2561 และจากกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ดังนั้นจึงจ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 74 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถ.พหลโยธิน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IR PLUS
คุณสารภี        สายะเวส (จูน)    โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-420-0753,  E-mail : sarapee@irplus.in.th 
คุณจุฬารัตน์   เจริญภักดี (ฟ้า)   โทร : 02-022-6200 ต่อ 611, 099-362-9462 , E-mail : jurarat@irplus.in.th