02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์

PYLON รับประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริต

05/03/2562

ดร.ชเนศวร์  แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต “Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption” (CAC) ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล  กรุงเทพ  เมื่อเร็วๆนี้  โดยโครงการ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

PYLON รับประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริต

05/03/2562

ดร.ชเนศวร์  แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต “Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption” (CAC) ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล  กรุงเทพ  เมื่อเร็วๆนี้  โดยโครงการ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ