02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข็มฤกษ์ โครงการ “แบงค็อก มอลล์” (BANGKOK MALL)

04/02/2562

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์โครงการ “แบงค็อก มอลล์” (BANGKOK  MALL) อาณาจักรศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัยและออฟฟิศแบบครบวงจร บนถนนบางนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข็มฤกษ์ โครงการ “แบงค็อก มอลล์” (BANGKOK MALL)

04/02/2562

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์โครงการ “แบงค็อก มอลล์” (BANGKOK  MALL) อาณาจักรศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัยและออฟฟิศแบบครบวงจร บนถนนบางนา