02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข็มฤกษ์ 140 Wireless ของ บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

04/02/2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์โดย บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ใจกลางเมือง บนถนนวิทยุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข็มฤกษ์ 140 Wireless ของ บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

04/02/2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์โดย บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ใจกลางเมือง บนถนนวิทยุ