02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข็มฤกษ์ Metro Sky Wutthakat แนวคิดการอยู่อาศัยแบบ Boundary Less

26/11/2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมพิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Metro Sky Wutthakat เป็นโครงการคอนโดนิเนียมใหม่ล่าสุดจาก Property Perfect สุดยอดผู้พัฒนาโครงการแนวสูง แนวคิดการอยู่อาศัยแบบ Boundary Less

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข็มฤกษ์ Metro Sky Wutthakat แนวคิดการอยู่อาศัยแบบ Boundary Less

26/11/2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมพิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Metro Sky Wutthakat เป็นโครงการคอนโดนิเนียมใหม่ล่าสุดจาก Property Perfect สุดยอดผู้พัฒนาโครงการแนวสูง แนวคิดการอยู่อาศัยแบบ Boundary Less