02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีฤกษ์เสาเอก โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

16/07/2561

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีฤกษ์เสาเอก โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นอาคาร สูง 14 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างอาคารรวมประมาณ 12,900 ตารางเมตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีฤกษ์เสาเอก โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

16/07/2561

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีฤกษ์เสาเอก โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นอาคาร สูง 14 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างอาคารรวมประมาณ 12,900 ตารางเมตร