02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์

PYLON ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 0.05 บ./หุ้น

02/05/2561

นายเสรี จินตนเสรี (ที่ 4 จากขวา ) ประธานกรรมการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON พร้อมด้วยดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล (ที่ 4 จากซ้าย ) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการปี 2560 และจากกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้นจึงจ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 18 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PYLON ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 0.05 บ./หุ้น

02/05/2561

นายเสรี จินตนเสรี (ที่ 4 จากขวา ) ประธานกรรมการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON พร้อมด้วยดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล (ที่ 4 จากซ้าย ) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการปี 2560 และจากกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้นจึงจ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 18 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์