02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์

PYLON ร่วมงานสัมมนา “โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมกับการเติบโตของไทย”

30/10/2558

      ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก (เสาเข็มเจาะ) ระดับแนวหน้าของประเทศไทย และนายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย (ซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  ภายหลังการร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมกับการเติบโตของประเทศไทย” ให้กับกลุ่มผู้จัดการกองทุน  ซึ่งจัดโดยบล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  โดยมีผู้ให้ความสนใจและซักถามข้อมูลบริษัทฯ จำนวนมาก ณ ห้อง Atheneum โรงแรม พลาซ่า แอทธินี  ถ.วิทยุ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IR PLUS www.irplus.in.th
คุณสารภี  สายะเวส (จูน)    โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-420-0753,  E-mail : sarapee@irplus.in.th 
คุณจุฬารัตน์  เจริญภักดี (ฟ้า)   โทร : 02-022-6200 ต่อ 611, 089-488-8337, E-mail : jurarat@irplus.in.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

PYLON ร่วมงานสัมมนา “โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมกับการเติบโตของไทย”

30/10/2558

      ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก (เสาเข็มเจาะ) ระดับแนวหน้าของประเทศไทย และนายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย (ซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  ภายหลังการร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมกับการเติบโตของประเทศไทย” ให้กับกลุ่มผู้จัดการกองทุน  ซึ่งจัดโดยบล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  โดยมีผู้ให้ความสนใจและซักถามข้อมูลบริษัทฯ จำนวนมาก ณ ห้อง Atheneum โรงแรม พลาซ่า แอทธินี  ถ.วิทยุ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IR PLUS www.irplus.in.th
คุณสารภี  สายะเวส (จูน)    โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-420-0753,  E-mail : sarapee@irplus.in.th 
คุณจุฬารัตน์  เจริญภักดี (ฟ้า)   โทร : 02-022-6200 ต่อ 611, 089-488-8337, E-mail : jurarat@irplus.in.th