02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข็มฤกษ์ โครงการ เมทริส พัฒนาการ

03/10/2561

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์ โครงการ เมทริส พัฒนาการ ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด คอนโดแบรนด์ใหม่ อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ คอนโดสูง 29 ชั้น บนถนนพัฒนาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข็มฤกษ์ โครงการ เมทริส พัฒนาการ

03/10/2561

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์ โครงการ เมทริส พัฒนาการ ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด คอนโดแบรนด์ใหม่ อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ คอนโดสูง 29 ชั้น บนถนนพัฒนาการ