02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Courtyard + Fairfield

25/09/2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Courtyard + Fairfield ของบริษัท รัตนาธิเบศร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงแรมและอาคารสำนักงาน สูง 44 ชั้น บนถนนรัตนาธิเบศร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Courtyard + Fairfield

25/09/2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Courtyard + Fairfield ของบริษัท รัตนาธิเบศร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงแรมและอาคารสำนักงาน สูง 44 ชั้น บนถนนรัตนาธิเบศร์