02-661-8242

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

170/16 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Courtyard + Fairfield

25/09/2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Courtyard + Fairfield ของบริษัท รัตนาธิเบศร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงแรมและอาคารสำนักงาน สูง 44 ชั้น บนถนนรัตนาธิเบศร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Courtyard + Fairfield

25/09/2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Courtyard + Fairfield ของบริษัท รัตนาธิเบศร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงแรมและอาคารสำนักงาน สูง 44 ชั้น บนถนนรัตนาธิเบศร์