02-661-8242

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

170/16 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานก่อสร้าง Barrette Pile โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ณ สถานีศรีกรีฑา

10/08/2561

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมงานบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มงานก่อสร้าง Barrette Pile โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ณ สถานีศรีกรีฑา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561.

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานก่อสร้าง Barrette Pile โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ณ สถานีศรีกรีฑา

10/08/2561

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมงานบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มงานก่อสร้าง Barrette Pile โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ณ สถานีศรีกรีฑา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561.