02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์

PYLON ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 58 หุ้นละ 0.53 บาท

10/05/2559

      นายเสรี จินตนเสรี (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON พร้อมด้วยนายชเนศร์ แสงอารยะกุล(ที่ 4  จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการงวดปี2558 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 198  ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องซากุระ อาคารจัสมิน (สุขุมวิท 23)  ถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : IR PLUS / www.irplus.in.th
คุณสารภี  สายะเวส (จูน)   โทร: 02-022-6200 ต่อ 615, 081-854-8170, Email : sarapee@irplus.in.th
คุณจุฬารัตน์  เจริญภักดี (ฟ้า)   โทร: 02-022-6200 ต่อ 611, 089-488-8337, Email :  jurarat@irplus.in.th

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

PYLON ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 58 หุ้นละ 0.53 บาท

10/05/2559

      นายเสรี จินตนเสรี (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON พร้อมด้วยนายชเนศร์ แสงอารยะกุล(ที่ 4  จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการงวดปี2558 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 198  ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องซากุระ อาคารจัสมิน (สุขุมวิท 23)  ถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : IR PLUS / www.irplus.in.th
คุณสารภี  สายะเวส (จูน)   โทร: 02-022-6200 ต่อ 615, 081-854-8170, Email : sarapee@irplus.in.th
คุณจุฬารัตน์  เจริญภักดี (ฟ้า)   โทร: 02-022-6200 ต่อ 611, 089-488-8337, Email :  jurarat@irplus.in.th