02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบวงสรวงเริ่มงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

19/07/2561

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำพิธีบวงสรวงเริ่มงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง กำชับขั้นตอนการทำงานและมาตรการความปลอดภัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบวงสรวงเริ่มงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

19/07/2561

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำพิธีบวงสรวงเริ่มงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง กำชับขั้นตอนการทำงานและมาตรการความปลอดภัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา.