02-615-1259

Monday - Friday 08:30 AM - 05:30 PM

Head Office

252 SPE Tower Building, 14th floor

News

พิธีเข็มฤกษ์ โครงการ “แบงค็อก มอลล์” (BANGKOK MALL)

04/02/2019

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์โครงการ “แบงค็อก มอลล์” (BANGKOK  MALL) อาณาจักรศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัยและออฟฟิศแบบครบวงจร บนถนนบางนา

News

พิธีเข็มฤกษ์ โครงการ “แบงค็อก มอลล์” (BANGKOK MALL)

04/02/2019

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์โครงการ “แบงค็อก มอลล์” (BANGKOK  MALL) อาณาจักรศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัยและออฟฟิศแบบครบวงจร บนถนนบางนา