News

พิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Xim Rama 3 - Suksawat

09/12/2022

            เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2565  คุณพิสันติ์  ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Xim Rama 3 - Suksawat  ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ฤกษ์ทำพิธีเวลา 09.29 นาฬิกา ของวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยทางบริษัท ฯ ได้เริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มต้นแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ที่ตั้งโครงการ : ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะโครงการ : คอนโด High Rise 38 ชั้น ห้องพักอาศัย 728 ยูนิต, ร้านค้า 2 ยูนิต

สามารถสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 061-390-6699

News

พิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Xim Rama 3 - Suksawat

09/12/2022

            เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2565  คุณพิสันติ์  ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีเข็มฤกษ์ โครงการ Xim Rama 3 - Suksawat  ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ฤกษ์ทำพิธีเวลา 09.29 นาฬิกา ของวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยทางบริษัท ฯ ได้เริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มต้นแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ที่ตั้งโครงการ : ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะโครงการ : คอนโด High Rise 38 ชั้น ห้องพักอาศัย 728 ยูนิต, ร้านค้า 2 ยูนิต

สามารถสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 061-390-6699