News

PYLON จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผล 0.06 บ./หุ้น

17/05/2022

นายเสรี จินตนเสรี (ซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON  และดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บมจ.ไพลอน  อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 117.77 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจเติบโตและมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ  โดยปัจจุบันบริษัทเตรียมเดินหน้าประมูลงานใหม่เพิ่มเติม มุ่งเน้นโครงการที่มีศักยภาพสูง  

News

PYLON จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผล 0.06 บ./หุ้น

17/05/2022

นายเสรี จินตนเสรี (ซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON  และดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บมจ.ไพลอน  อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 117.77 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจเติบโตและมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ  โดยปัจจุบันบริษัทเตรียมเดินหน้าประมูลงานใหม่เพิ่มเติม มุ่งเน้นโครงการที่มีศักยภาพสูง