02-615-1259

Monday - Friday 08:30 AM - 05:30 PM

Head Office

252 SPE Tower Building, 14th floor

News

พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ Summit Tower (New Project)

09/09/2021

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ Summit Tower ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณหัวมุมถนนราชเทวี ทำเลด้านหน้าของสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีแบบ 0 เมตร ด้วยความตั้งใจที่จะลงทุนพัฒนาเองเพื่อสร้างความจดจำเป็น Top 5 อสังหาฯของทำเล

          โครงการ Summit Tower มีเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน 6-0-79 ไร่ หรือ 9,916 ตารางเมตร ออกแบบเป็นอาคารสูง 46 ชั้น ประกอบด้วย

โรงแรมตั้งแต่ชั้นที่ 7 – 15 จำนวน 354 ห้อง
พื้นที่สำนักงาน ชั้นที่ 16 – 42 มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตร
พื้นที่ค้าปลีก ชั้น 3 – 6 และ ชั้นที่ 44 – 45
ภัตตาคาร ชั้นที่ 15 และ ชั้นที่ 45
และอาคารจอดรถ 1 อาคารขนาดความสูง 45 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น
พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครบครัน

          ปัจจุบันมีความคืบหน้าของที่ดินที่เริ่มมีเครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้างเข้าปรับปรุงพื้นที่เตรียมพัฒนาก่อสร้างอาคาร Summit Tower โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง รื้อถอน และฐานราก จนกระทั่งการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ระยะเวลา 44 เดือน หรือประมาณ 3 ปีกว่าต่อจากนี้ หากเป็นไปตามแผนทั้งหมด

News

พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ Summit Tower (New Project)

09/09/2021

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ Summit Tower ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณหัวมุมถนนราชเทวี ทำเลด้านหน้าของสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีแบบ 0 เมตร ด้วยความตั้งใจที่จะลงทุนพัฒนาเองเพื่อสร้างความจดจำเป็น Top 5 อสังหาฯของทำเล

          โครงการ Summit Tower มีเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน 6-0-79 ไร่ หรือ 9,916 ตารางเมตร ออกแบบเป็นอาคารสูง 46 ชั้น ประกอบด้วย

โรงแรมตั้งแต่ชั้นที่ 7 – 15 จำนวน 354 ห้อง
พื้นที่สำนักงาน ชั้นที่ 16 – 42 มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตร
พื้นที่ค้าปลีก ชั้น 3 – 6 และ ชั้นที่ 44 – 45
ภัตตาคาร ชั้นที่ 15 และ ชั้นที่ 45
และอาคารจอดรถ 1 อาคารขนาดความสูง 45 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น
พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครบครัน

          ปัจจุบันมีความคืบหน้าของที่ดินที่เริ่มมีเครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้างเข้าปรับปรุงพื้นที่เตรียมพัฒนาก่อสร้างอาคาร Summit Tower โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง รื้อถอน และฐานราก จนกระทั่งการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ระยะเวลา 44 เดือน หรือประมาณ 3 ปีกว่าต่อจากนี้ หากเป็นไปตามแผนทั้งหมด